Известување за почеток на процесот на подготовка на Предлог законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик

22.08.2018 Новости

 

 

Ве известуваме дека Министерството за правда отпочнува процес за подготовка на Предлог на Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик во однос на областа поврзана со криминал од омраза.

Преземете го Известувањето во целост на овој линк: Известување за почеток на процесот за подготовка на предлог закон

 

Автор
Министерство за правда
+389 (0)2 3116 - 493, +389 (0)2 3116 - 648
E-mail: cabinet@mjustice.gov.mk, publicrelation@mjustice.gov.mk
Архива на новости