ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ ОД УКАЖУВАЧИ
Билен Саљији, Министер за правда
тел. 02/ 3230 745