Me propozim të ministrisë së drejtësisë, në seancën e sotme ,Qeveria e Republikës së Maqedonisë miratoi ligjin për Ndihmë juridike pa pagesë  
     
 

20.02.2018

 
 

Me propozim të ministrisë së drejtësisë, në seancën e sotme ,Qeveria e Republikës së Maqedonisë miratoi ligjin për Ndihmë juridike pa pagesë .

Ligji I ri jep mundësi për një numër më të madh të qytetarëve, cilësi dhe gjykime të drejta, sidomos rasteve sociale.

Me ligjin e ri ndryshohet koncepti I ndihmës juridike pa pagesë, me qëllim që rastetqë kanë nevojë për ndihmë juridike pa pagesë , realizimin e të drejtës ta kenë efektiv dhe në kohë.

E gjith kjo do të arrihet duke pasur parasysh faktin se me këtë ligj riorganizohen kushtet për përmirësimin e shfrytëzimit të ndihmës juridike pa pagesë, e finansuar nga shteti, gjë që do të rezultoj në ritjen e numrit të personave që do të fitojnë nga kjo e drejtë.

Në të njejtën kohë, përcaktohen detyrimet e të gjithë pjesmarësve në sistemin e ndihmës juridike pa pagesë, ndërsa përdoruesit e ndihmës juridike pa pagesë janë të liruar nga pagesa e taksave gjyqësore dhe administrative , e cila në zbatimin në praktikë  me ligjin e deritanishëm u dëshmua të jetë një ndër problemet serioze me të cilën përballen shfrytëzuesit e ndihmës juridike pa pagesë.

Ligji I miratuar mbulon edhe një sërë zgjidhjesh tjera të cilat synojnë përmirësimin e situatës aktuale, dhe tejkalimin e problemeve të rekomanduara nga Komisioni Evropian.

 
     
   
     |   Arkivi i risive  
 
 

(c) Copyright 2005, Ministry of Justice of the Republic of Macedonia, Ul. Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, e-mail: contact@mjustice.gov.mk