Затвор Скопје

Завршна сметка 603 за затвор Скопје за 2018 година
06 мај 2019 ; 12663,24KB
Завршна сметка 787 за затвор Скопје за 2018 година
06 мај 2019 ; 9627,63KB
Завршна сметка 603 за затвор Скопје за 2017 година
10 јули 2018 ; 15904,29KB
Завршна сметка 787 за затвор Скопје за 2017 година
10 јули 2018 ; 15435,54KB
Завршна сметка 603 за затвор Скопје за 2016 година
26 јуни 2018 ; 4984,89KB
Завршна сметка 787 за затвор Скопје за 2016 година
26 јуни 2018 ; 9363,28KB