Затвор Струмица

Завршна сметка 603 за затвор Струмица за 2018 година
06 мај 2019 ; 8802,20KB
Завршна сметка 787 за затвор Струмица за 2018 година
06 мај 2019 ; 9618,21KB
Завршна сметка 603 за затвор Струмица за 2017 година
10 јули 2018 ; 518,08KB
Завршна сметка 787 за затвор Струмица за 2017 година
10 јули 2018 ; 408,28KB
Завршна сметка 603 за затвор Струмица за 2016 година
26 јуни 2018 ; 10347,09KB
Завршна сметка 787за затвор Струмица за 2016 година
26 јуни 2018 ; 9571,39KB