Затвор Гевгелија

Завршна сметка 603 за затвор Гевгелија за 2018 година
06 мај 2019 ; 10322,04KB
Завршна сметка 787 за затвор Гевгелија за 2018 година
06 мај 2019 ; 10055,07KB
Завршна сметка 603 за затвор Гевгелија за 2017 година
10 јули 2018 ; 6214,44KB
Завршна сметка 787 за затвор Гевгелија за 2017 година
10 јули 2018 ; 5193,23KB
Завршна сметка 603 за затвор Гевгелија за 2016 година
26 јуни 2018 ; 14277,49KB
Завршна сметка 787 за затвор Гевгелија за 2016 година
26 јуни 2018 ; 14309,22KB