Адреса Телефон Е-маил Број на решение Датум на решение Забелешка
Правен факултет - Универзитет „Гоце Делчев“ Штип ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10А Штип доц. Д-р Димитар Апасиев 11-1680/2019 12 декември 2019
Центар за правна клиничка едукација по казнено право бул. “Гоце Делчев“ бр. 96 Скопје Д-р Бобан Мисоски 11-305/2020 07 февруари 2020
PRO BONA бул. “Илинденска“ бр. 335 Тетово проф. д-р Аднан Јашари 11-744/2020 24 февруари 2020