МИОА, МП и Академијата за судии и јавни обвинители потпишаа меморандум за соработка
11 февруари 2019

Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за правда и Академијата за судии и јавни обвинители потпишаа меморандум за соработка. Целта на меморандумот е зајакнување и унапредување на конзистентна примена за Законот за општа управна постапка и Законот за управните спорови. Ова произлегува и од оценската мисија на Европската Комисија за административна правда. ...

Анализата на судската мрежа во Република Македонија презентирана на Советот за следење на имплементацијата на Стратегијата за реформи на правосудниот сектор
07 февруари 2019

Советот за следење на имплементацијата на Стратегијата за реформи на правосудниот сектор, вчера, во Владата на Република Македонија ја одржа десеттата седница, која ја водеше министерката за правда д-р Рената Дескоска ...

Покана до претставниците на електронските и печатени медиуми
05 февруари 2019

Тркалезна маса за промоција на пробациската служба во Република Македонија и придобивките од заживување во пракса на системот за алтернативно санкционирање на сторителите на кривични дела на слобода (во заедницата). ...

Известување за почеток на процесот на подготовка на Предлог на Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија
01 февруари 2019

Ве известуваме дека Министерството за правда отпочнува процес за подготовка на Предлог на Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија. ...

Повик за аплицирање
24 јануари 2019

"Кристална вага на правдата" - награда на Советот на Европа за иновативни практики за ефикасност и квалитет на правдата ...